Combis
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 10 maja 2018 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Firma Combis Sp. z o.o., Wola Rzędzińska 487 C, 33-150 Wola Rzędzińska. Tel/fax 14 679 28 48, e-mail: kodrzywolek@op.pl

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących celach:

1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (zawarcie i wykonanie umowy) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b RODO.
2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze zgodnie z art.6 ust.1 lit c RODO.
3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa , marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).
4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych bądź po wycofaniu zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, które dotyczą dane osobowe.

Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Ponadto informujemy , iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, organy administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane na podstawie umów powierzenia danych, a w innych przypadkach tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą. Firma Combis Sp. z o.o. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Gdy uzna Pani/Pan , iż Firma Combis Sp. z o.o. jako administrator danych , przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 roku, ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Jesteśmy na Google+
Google+